Det skjer

Engelskgruppe

16. mai 2019 kl: 13:00
Ringerike Frivilligsentral

Åpent for alle som ønsker å utvide og trene på det engelske språket gjennom dagligtale.