Det skjer

Gudstjeneste ved pastor Kjell Arild Johansen. Musikk ved Ringkjøb. Søndagsskole. Kirkekaffe

19. mai 2019 kl: 17:00
Metodistkirken i Arcaden, Storgt.7, Hønefoss

Gudstjenestene i Metodistkirken gir god bibelundervisning og mulighet for forbønn for sykdom og vanskeligheter.