Det skjer

RUTS BOK - en fortelling om tro, håp og kjærlighet

15. mai 2019 kl: 20:00
Tyristrand menighetshus

Prost Kristin Moen Saxegård beskriver en av Bibelens levende bøker.