Det skjer

Hyggekveld med danseoppvisning i internasjonal dans

28. mai 2019 kl: 18:00
Kantina på Hov gård bofellesskap

Folkedansklubben KAVAL inviterer til danseoppvisning med danser fra bla Hellas, Bulgaria og Romania. Det serveres kaker og kaffe. Vi har utlodding.

Bridge

28. mai 2019 kl: 10:00
Frivilligsentralen,Vik

Hole Pensjonistforening Stavganggruppa

28. mai 2019 kl: 11:00
Møtested: Blomshøgda 3

Tirsdagskafeen

28. mai 2019 kl: 11:00
Ullerål kirke (underetasjen)

Formiddagstreff

28. mai 2019 kl: 11:30
Filadelfia ,Cafe Bien

KorAll. Ringerike barne og ungdomskor

28. mai 2019 kl: 17:30
Lokalet Haugvang

Trafikksikkerhetskurs "Sikker på MC"

28.05.2019 18:00:00
NAF senteret Ringerike, Eggemoveien 297, 3514 Hønefoss

Runes trim- og motivasjonsgruppe

28.05.2019 18:00:00
Ringerike Frivilligsentral

Runes trim- og motivasjonsgruppe

28.05.2019 18:00:00
Ringerike Frivilligsentral

Runes trim- og motivasjonsgruppe

28.05.2019 18:00:00
Ringerike Frivilligsentral

Medlemsmøte Ringerike Arbeiderparti

28.05.2019 18:00:00
Ringerike Rådhus, kommunestyresalen

Ullerål Seniordans

28.05.2019 18:00:00
Ullerål kirke,

Hyggekveld med danseoppvisning i internasjonal dans

28.05.2019 18:00:00
Kantina på Hov gård bofellesskap

Håndarbeidstreff.

28.05.2019 18:00:00
Gamle Veien skole.

Valpetreff på Tyrimyra

28.05.2019 18:00:00
Tyrimyra

Laila Ranvik

28.05.2019 18:30:00
Ringerike Røde Kors Soknedalsveien 25 Hønefoss

Quiz med Geir Dahlberg på Gledeshuset

28.05.2019 19:00:00
Gledeshuset Hønefoss