Det skjer

Bibelstudie

18. mai 2019 kl: 10:00
Adventistkirken, Hønefoss

Tema: Nøkler til samhold i familien. Veslemøy Hogganvik leder ut. Egne klasser for barna.