Det skjer

Bibelstudie

25. mai 2019 kl: 10:00
Adventistkirken, Hønefoss

Tema: Oppgaven å være foreldre. Tommy Berglund leder ut. Egne klasser for barna.