Det skjer

Ringerike veterankorps

25. mai 2019 kl: 12:30
Søndre torg

Torgkonsert
Vi spiller et variert program fra årets repertoar