Det skjer

Nasjonalfest

17. mai 2019 kl: 18:00
Frelsesarmeen Hønefoss

Sersjant Elin Kjaran leder. Det blir også tale, sang og god bevertning.