Det skjer

Gudstjeneste. Vigdis Merete Rønning taler. John Bråthen spiller. Søndagsskole Kirkekaffe

26. mai 2019 kl: 17:00
Metodistkirken i Arcaden, Storgt.7, Hønefoss

Barn og voksne

Leikmót - om spill

26. mai 2019 kl: 11:00
Veien Kulturminnepark

Sentrumkirken

26. mai 2019 kl: 11:00
Bysalen Amfi, Ringerike Kultursenter

Sentrumkirken

26. mai 2019 kl: 11:00
Bysalen Amfi

Gudstjeneste

26. mai 2019 kl: 11:00
Filadelfia

Paraidrett – orienterings dag for alle

26. mai 2019 kl: 12:00
Helgelandsmoen (oppmøte v/Ringeriksbadet)

Gudstjeneste. Vigdis Merete Rønning taler. John Bråthen spiller. Søndagsskole Kirkekaffe

26.05.2019 17:00:00
Metodistkirken i Arcaden, Storgt.7, Hønefoss