Det skjer

Gudstjeneste. Vigdis Merete Rønning taler. John Bråthen spiller. Søndagsskole Kirkekaffe

26. mai 2019 kl: 17:00
Metodistkirken i Arcaden, Storgt.7, Hønefoss

Barn og voksne