Det skjer

Festgudstjeneste

17. mai 2019 kl: 13:00
Ask kapell

Velkommen til festgudstjeneste i Ask kapell ved sokneprest Marie Lyngseth!