Det skjer

Festgudstjeneste

17. mai 2019 kl: 11:00
Tyristrand kirke

Velkommen til festgudstjeneste i Tyristrand kirke ved sokneprest Marie Lyngseth. Tyristrand barne- og ungdomskor deltar.