Det skjer

Festgudstjeneste

17. mai 2019 kl: 10:30
Haug kirke

Velkommen til festgudstjeneste i Haug kirke ved sokneprest Lena Ros Matthiasdottir!