Det skjer

Ukens fest.

16. mai 2019 kl: 18:00
Frelsesarmeen Jevnaker

Jon og Kari Nettum synger og spiller. Andakt, bevertning og utlodning.