Det skjer

Formiddagstreff

21. mai 2019 kl: 11:30
Filadelfia

Velkommen til enkel bevertning, sang og andakt