Det skjer

Haug Kirkeforening

21. mai 2019 kl: 11:00
Haug Kirkestue

Velkommen til alle voksne! Vi samles til en hyggelig prat, andakt, sang og god bevertning. Det blir også utlodning! Ta gjerne med gevinst.