Det skjer

GJEDDEFESTIVALEN 2019

25. mai 2019 kl: 10:00
SUNDVOLLSTRANDA, Åsaveien 40, Krokkleiva

SE INFO PÅ VÅR HJEMMESIDE
www.steinsfjordenfiskeforening.no