Det skjer

Gudstjeneste & søndagsskole

19. mai 2019 kl: 11:00
Hønefoss Frikirke

Pastor Jon Daniel Roum leder, taler og forretter nattverd.
Bønn på pastorens kontor kl 10.15-10.45.
www.honefossfrikirke.no