Det skjer

Konfirmasjonsgudstjeneste

19. mai 2019 kl: 11:00
Sollihøgda kapell

Velkommen til konfirmasjonsgudstjeneste!
Liturger: sokneprest Morten Hansen Hunstad og trosopplærer Halvor Bekken Aschim
Kantor: Grethe Ulversøy
Fiolin: Madeleine Ossum