Det skjer

Markering i Tavleskardet

17. mai 2019 kl: 08:00
Tavleskardet nær veien mot Retthella

Hole historielag har tradisjonell 17. mai markering ved minnesmerket i Tavleskardet.
Alle er velkommen.