Det skjer

Datasamling

20. mai 2019 kl: 12:00
Ringerike Frivilligsentral

Muligheter for råd og bistand med pc, nettbrett og telefon. Alle må ha med eget utstyr. Velkommen innom.