Det skjer

Tilrettelagte tirsdagsturer med DNT Ringerike

21. mai 2019 kl: 17:00
Ringerike

Gå- og sykkelgruppe tilrettelagt for rullestol og andre funksjonshemninger arrangeres i tidsrommene 7. mai - 29. oktober. Informasjon om oppmøtested, kontakt turleder Tove Merethe Tveter, tlf. 971 46 520