Det skjer

Jevnaker Seniordans

29. mai 2019 kl: 14:00
Speilsalen, Storgata 24

Jevnaker Seniordans har danseøvinger onsdager kl. 14.00-16.00 i Speilsalen, Storgata 24 (hjørneinngang Storgata/Enggata). Seniordans er et velutviklet lavterskel dansetilbud tilpasset 55+. Målet er friskere, sprekere, gladere eldre!

Formiddagsbønn

29. mai 2019 kl: 10:00
Hønefoss kirke

Ullerål Seniordans

29. mai 2019 kl: 11:00
Ullerål kirke,

Kafe firkløver

29. mai 2019 kl: 11:00
Sokna omsorgssenter Roavn.1 Sokna

Senior-treff på Gledeshuset

29. mai 2019 kl: 11:30
Gledeshuset Hønefoss

Badebuss

29. mai 2019 kl: 13:00
Frivilligsentralen,Vik

Leksehjelp Sunvollen

29.05.2019 14:00:00
Sundvollen oppvekstsenter

Freezone #etterskolen

29.05.2019 14:00:00
Freezone

Jevnaker Seniordans

29.05.2019 14:00:00
Speilsalen, Storgata 24

Bygdevandring

29.05.2019 18:00:00
Fremmøte ved Hole kirke

Gå gruppe

29.05.2019 18:00:00
Frivilligsentralen,Vik

Bønnesamling

29.05.2019 18:30:00
Filadelfia,Cafe Bien