Det skjer

Tyristrand Normisjon.

24. mai 2019 kl: 18:00
Tyristrand Misjonshus, Kindsåsvn. 2.

Ektepar fra Gaula Gladsang besøker oss i kveld. Jon og Kari blir med. Enkel bevertning. Alle er velkommen!