Vis dato:
Tilbake til forsiden

Hverdagsgudstjeneste

10. mars 2021 kl: 11:00
Hønefoss kirke

" class="arrbilde">

Åpen kirke, Randsfjord kirke

10. mars 2021 kl: 12:00
Jevnaker

BUA Ringerike

10. mars 2021 kl: 14:00
Hønefoss Skole, Hønengata 9, sidebygg kjeller

Årsmøte i Foreningen Norden Ringerike.

10. mars 2021 kl: 18:00
Klækken Hotell.

Årsmøte Ringerike JFF

10. mars 2021 kl: 20:00
Teams

Årsmøte

10.03.2021 20:00:00
Hole kirke