Vis dato:
Tilbake til forsiden

Åpen kirke

19. juli 2020 kl: 11:00
Norderhov kirke

Gudstjeneste

19. juli 2020 kl: 11:00
Ullerål kirke

Gudstjeneste

19. juli 2020 kl: 11:00
Tyristrand kirke

Høymesse

19. juli 2020 kl: 11:00
Randsfjord kirke

Omvisning i gravfeltet

19. juli 2020 kl: 12:00
Veien kulturminnepark

Omvisning ved langhuset

19.07.2020 14:00:00
Veien kulturminnepark