Vis dato:
Tilbake til forsiden

Gudstjeneste.

23. februar 2020 kl: 11:00
Filadelfia.

Høymesse

23. februar 2020 kl: 11:00
Hole kirke

Høymesse

23. februar 2020 kl: 11:00
Haug kirke

Høymesse

23. februar 2020 kl: 11:00
Norderhov kirke

Høymesse

23. februar 2020 kl: 11:00
Jevnaker kirke

Dåpsgudstjeneste

23.02.2020 13:30:00
Sollihøgda kapell

Hyggestund i kantina på JORS

23.02.2020 15:30:00
Jevnaker Omsorgsenter

Gudstjeneste

23.02.2020 17:00:00
Hønefoss Frikirke

Gudstjeneste Mat&Messe

23.02.2020 19:00:00
Hønefoss kirke