Nå er Det skjer-kalenderen åpen igjen.

På grunn av korona-situasjonen er alle framtidige oppføringer i 2020 slettet. Dette for å unngå potensielle feiloppføringer i tiden framover. Alle som eventuelt har lagt inn arrangementer for resten av året må gjøre denne jobben på nytt.


Vis dato:

Frisklivssentralens treningsgruppe Helgelandsmoen

29. september 2020 kl: 10:00
Ringeriksbadet

Hole Pensjonistforening Stavganggruppa

29. september 2020 kl: 11:00
Pendlerparkeringen på Vik

Aktivitetsdag i høstferien

29. september 2020 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Formiddagstreff.

29. september 2020 kl: 11:30
Filadelfia.

Ringerike Turnforening

29. september 2020 kl: 17:30
Hønefosd Folkeskole

Runes trim- og motivasjonsgruppe

29. september 2020 kl: 18:00
Ringerike Frivilligsentral

Hønefoss-Øst Rotaryklubb - Medlemsmøte

29. september 2020 kl: 18:30
Scandic Hotel

Agora Sakral 1: Abraham i Bibelen og Koranen

29. september 2020 kl: 19:00
Hønefoss Kirke

Agora Sakral 1: Abraham i Bibelen og Koranen

29. september 2020 kl: 19:00
Hønefoss Kirke

Formiddagsbønn

30. september 2020 kl: 10:00
Hønefoss kirke

Babysang

30. september 2020 kl: 10:30
DoReMi Elstangen barnehage, Klokkerlia 12, Krokkleiva

Hverdagsgudstjeneste

30. september 2020 kl: 11:00
Hønefoss kirke

Kveldsturen Kul-Tur

30. september 2020 kl: 17:00
Ringerike Frivilligsentral

Bønnemøte.

30. september 2020 kl: 18:30
Filadelfia.

Kontor og klasse – Zeshan Shaker i samtale

30. september 2020 kl: 19:00
Ringerike bibliotek

Hole historielag

30. september 2020 kl: 19:00
Gjesvold gård

Soknatunets venner gågruppe

1. oktober 2020 kl: 10:30
Vi møtes på Qviki på Veme.

Aktivitetsgruppe

1. oktober 2020 kl: 11:00
Ringerike Frivilligsentral

Aktivitetsdag i høstferien

1. oktober 2020 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Frisklivssentralens treningsgruppe Helgelandsmoen

1. oktober 2020 kl: 13:00
Ringeriksbadet

Bingo på Hole Frivilligsentral

1. oktober 2020 kl: 16:00
Hole Frivilligsentral

Gågruppe - Jevnaker Frivilligsentral

1. oktober 2020 kl: 18:00
Jevnaker Friviligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Lystenning av Oppgangsaga

1. oktober 2020 kl: 19:00
Oppgangsaga

Pustegruppe

2. oktober 2020 kl: 11:00
Ringerike Frivilligsentral

Ta deg sammen! av og med Halvor Johansson

2. oktober 2020 kl: 19:00
Gledeshuset

Ta deg sammen! av og med Halvor Johansson

2. oktober 2020 kl: 21:00
Gledeshuset

Loppemarked

3. oktober 2020 kl: 10:00
"Tyrihall", Grefsrudveien 11, 3533 Tyristrand

Gudstjeneste, Adventistkirken

3. oktober 2020 kl: 11:15
Adventistkirken, Telegrafalleen 3, Hønefoss

" class="arrbilde">

Fotoutstilling og boksignering Per M. Haakenstad

3. oktober 2020 kl: 12:00
Fengselet , Storgata 9

">" class="arrbilde">

Boksignering og fotoutstilling. Per M. Haakenstad

3. oktober 2020 kl: 12:00
Fengselet

Ta deg sammen! av og med Halvor Johansson

3. oktober 2020 kl: 19:00
Gledeshuset

Loppemarked

4. oktober 2020 kl: 10:00
"Tyrihall", Grefsrudveien 11, 3533 Tyristrand

Gudstjeneste

4. oktober 2020 kl: 11:00
Hønefoss kirke

Sentrumkirken

4. oktober 2020 kl: 11:00
Bysalen Amfi

Gudstjeneste

4. oktober 2020 kl: 12:00
Frelsesarmeen Hønefoss

Fotoutstilling og boksignering Per M. Haakenstad

4. oktober 2020 kl: 12:00
Fengselet , Storgata 9

" class="arrbilde">

Boksignering og fotoutstilling. Per M. Haakenstad

4. oktober 2020 kl: 12:00
Fengselet

Foredrag om fibromyalgi

5. oktober 2020 kl: 18:00
Ullerål Kirke, underetasjen

Norske mediers informasjon om Israel

5. oktober 2020 kl: 18:00
Cafe Bien (Filadelfia), Hønefoss

Frisklivssentralens treningsgruppe Helgelandsmoen

6. oktober 2020 kl: 10:00
Ringeriksbadet

Tirsdagskafeen

6. oktober 2020 kl: 11:00
Ullerål kirke

Hole Pensjonistforening Stavganggruppa

6. oktober 2020 kl: 11:00
Blomshøgda 3

Ringerike Turnforening

6. oktober 2020 kl: 17:30
Hønefoss Folkeskole

Formiddagsbønn

7. oktober 2020 kl: 10:00
Hønefoss kirke

Babysang

7. oktober 2020 kl: 10:30
DoReMi Elstangen barnehage, Klokkerlia 12, Krokkleiva

Kunnskap til lunsj - Ringerikes arbeid med FNs bærekraftsmål

7. oktober 2020 kl: 12:00
Ringerike bibliotek

Barneforenigen"VI VIL"

7. oktober 2020 kl: 17:15
Haug Kirkestue.

Allmennquiz med Geir Dahlberg

7. oktober 2020 kl: 19:00
Bysalen Amfi, Ringerike Kultursenter

Frisklivssentralens treningsgruppe Helgelandsmoen

8. oktober 2020 kl: 13:00
Ringeriksbadet

Gågruppe - Jevnaker Frivilligsentral

8. oktober 2020 kl: 18:00
Jevnaker Friviligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Soknatunets venner gågruppe

8. oktober 2020 kl: 19:10
Vi møtes ved kirka

Loppemarked

10. oktober 2020 kl: 10:00
"Tyrihall", Grefsrudveien 11, 3533 TYRISTRAND

Gudstjeneste, Adventistkirken

10. oktober 2020 kl: 11:15
Adventistkirken, Telegrafalleen 3, Hønefoss

WALK AND TALK - på Verdensdagen for psykisk helse

10. oktober 2020 kl: 13:00
Hønefoss, Søndre Torv

Loppemarked

11. oktober 2020 kl: 10:00
"Tyrihall", Grefsrudveien 11, 3533 Tyristrand

Sentrumkirken

11. oktober 2020 kl: 11:00
Bysalen Amfi

Rockefroskene Showkonsert - for hele familien!

11. oktober 2020 kl: 14:30
Gledeshuset

Rockefroskene Showkonsert - for hele familien!

11. oktober 2020 kl: 16:30
Gledeshuset

Klokkergården bibliotek (Bok-kafèen)

12. oktober 2020 kl: 18:00
Klokkergården, Tyristrand

Frisklivssentralens treningsgruppe Helgelandsmoen

13. oktober 2020 kl: 10:00
Ringeriksbadet

Hole Pensjonistforening Stavganggruppa

13. oktober 2020 kl: 11:00
Blomshøgda 3

Ringerike Turnforening

13. oktober 2020 kl: 17:30
Hønefoss Folkeskole

Formiddagsbønn

14. oktober 2020 kl: 10:00
Hønefoss kirke

Babysang

14. oktober 2020 kl: 10:30
DoReMi Elstangen barnehage, Klokkerlia 12, Krokkleiva

Vernissage- Mitt fotografiske øye

14. oktober 2020 kl: 19:00
Det Øde Galleri og Skaperi, Ole Rytteragersvei 96, 3530 Røyse