Legg til arrangement

Trening 65

18. april 2024 kl: 10:30
Sokna Aktivitetshus

Aktivitetsgruppe

18. april 2024 kl: 11:00
Ringerike Frivilligsentral

Flerkulturell kvinnegruppe

18. april 2024 kl: 11:00
Frivillighetens Hus

Haugvang seniordans

18. april 2024 kl: 11:00
Haugvang, Fløytingen.

Tordagskaféen

18. april 2024 kl: 11:00
Hole Frivilligsentral

DNTs Friluftstrimmen

18. april 2024 kl: 12:00
Søndre Park

Bingo

18. april 2024 kl: 12:00
Soknatunet

Torsdagstreff med Seniornett Hønefoss

18. april 2024 kl: 12:00
Ringerike bibliotek

Ta en kaffeprat med ordføreren

18. april 2024 kl: 12:00
ByLab Hønefoss, Fossveien 1, 3510 Hønefoss

Engelskgruppe

18. april 2024 kl: 13:00
Ringerike Frivilligsentral

Treffpunkt - Samtalegruppe

18. april 2024 kl: 14:00
Ringerike Frivilligsentral

Syverksted med veileder

18. april 2024 kl: 14:00
Ringerike bibliotek

Matutdelingen Ringerike

18. april 2024 kl: 15:00
Frivillighetens Hus

Klesmarked - Utlevering

18. april 2024 kl: 15:30
Frivillighetens hus, Hønengata 9

Turgruppa

18. april 2024 kl: 16:00
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Språkkafé /Language Café

18. april 2024 kl: 17:00
Ringerike bibliotek

Gaming i Stua på Sokna

18. april 2024 kl: 17:00
Biblioteket på Sokna

DNT Torsdagstur - Rytteråker

18. april 2024 kl: 17:00
P-plass Hønefoss Idrettspark

Nytt årsmøte i TyriStranden historielag

18. april 2024 kl: 18:00
Villand kafeen på Tyristrand, Vikersundveien, 3533 Tyristrand

Ungdomsgudstjeneste

18. april 2024 kl: 18:00
Randsfjord kirke

Advokatrådgivning

18. april 2024 kl: 18:00
Ringerike Frivilligsentral

Quizkveld

18. april 2024 kl: 18:00
Ringerike Frivilligsentral

Øvre Ådal Historielag

18. april 2024 kl: 18:00
Nes Kirkestue.Nes i Ådal

Konsert på biblioteket med Olav Risan

18. april 2024 kl: 18:00
Hole bibliotek

Korøvelse praySing

18. april 2024 kl: 18:00
Frelsesarmeen Hønefoss, Stabelsgt 4

Årsmøte i Øvre Ådal Historielag

18. april 2024 kl: 18:00
Kirkestua på Nes i Ådal

"Flyktningene på Herøya". Foredrag av Preben Johansen

18. april 2024 kl: 18:30
Ringerikes Museum, Norderhov

Damens Aften

18. april 2024 kl: 18:00
Fengselet

Støttekonsert for Ukraina

18. april 2024 kl: 19:00
Norderhov Kirke

Finn formen med Friskliv - egentrening

19. april 2024 kl: 10:00
Frisklivssentralen, Viksveien 29, Vik.

Dagsstønna - Håndarbeidskafè

19. april 2024 kl: 10:30
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Møteplassen med god mat og noen å snakke med. Sang og Guds Ord hører med.

19. april 2024 kl: 12:00
Metodistkirkens Festsal i 3dje et, Sorgt. 7. Hønefoss

Fredagssuppe

19. april 2024 kl: 13:00
Hole Frivilligsentral

Duar'n

19. april 2024 kl: 13:00
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Freezone

19. april 2024 kl: 19:00
Hønefoss Bru 3

Utstilling i Hole kirke

20. april 2024 kl: 09:00
Hole kirke

Den store klesbyttedagen

20. april 2024 kl: 10:00
Bøndernes hus, Glassverkvegen 145, 3520 Jevnaker

Tårnagent!

20. april 2024 kl: 10:30
Norderhov kirke

Marked på Røde Korshuset i Hønefoss 20. og 21. april 2024

20. april 2024 kl: 11:00
Røde Korshuset, Soknedalsveien 25, Hønefoss

MARKEDSDAG

20. april 2024 kl: 11:00
SØNDRE TORV

Gudstjeneste, Adventistkirken

20. april 2024 kl: 11:15
Adventistkirken, Telegrafalleen 3, Hønefoss

Garasjesalg

20. april 2024 kl: 12:00
Helgelandsmoen næringspark, Regimentsveien 8

AgoraIRIS/Alles: Lørdagsmatiné m/Bokbad og musikk

20. april 2024 kl: 14:00
Alles Kulturhus/Lille Scene

Jørn Hoel & Steinar Albrigtsen

20. april 2024 kl: 21:00
Gledeshuset

Folkedansgudstjeneste i Hole kirke

21. april 2024 kl: 11:00
Hole kirke (Prestegårdsveien 111, Røyse)

Sentrumkirken

21. april 2024 kl: 11:00
Alles Kulturhus, Amfiscenen

Marked på Røde Korshuset i Hønefoss 20. og 21. april 2024

21. april 2024 kl: 11:00
Røde Korshuset, Soknedalsveien 25, Hønefoss

Gudstjeneste og søndagsskole.

21. april 2024 kl: 11:00
Hønefoss Frikirke

Familiegudstjeneste.

21. april 2024 kl: 11:00
Haug Kirke

Samtalegudstjeneste

21. april 2024 kl: 11:00
Lunder kirke

Samtalegudstjeneste

21. april 2024 kl: 11:00
Norderhov kirke

Speidergudstjeneste

21. april 2024 kl: 11:00
Randsfjord kirke

FORESTILLING

21. april 2024 kl: 14:00
Byscenen, Alles kulturhus

Tyristrand Minigospel 25 år.

21. april 2024 kl: 16:00
Tyristrand kirke.

Tyristrand Minigospel - 25-årsjubileum med Kirkerottene

21. april 2024 kl: 16:00
Tyristrand kirke

Jubileumskonsert

21. april 2024 kl: 17:00
Alles Kulturhus Amfiscenen

Sangkveld med Runar Johansen og pastor Susan G. Mati. Nattverd . Kirkekaffe.

21. april 2024 kl: 17:00
Metodistkirken i Arcaden 3.et. Storgt. 7, Hønefoss

HADELAND JANITSJAR med ADAM DOUGLAS

21. april 2024 kl: 18:00
Hadeland Kultursal, Gran

Samtalegudstjeneste

21. april 2024 kl: 18:00
Ullerål kirke

Musical Highlights

21. april 2024 kl: 15:00
Gledeshuset

Musical Highlights

21. april 2024 kl: 18:00
Gledeshuset

Håndarbeidsgruppe

22. april 2024 kl: 11:00
Ringerike Frivilligsentral

Musikkunderholdning og allsang

22. april 2024 kl: 11:30
Soknatunet

Opplæring i bruk av kart og kompass

22. april 2024 kl: 17:30
Schjongslunden, ved HBK klubbhuset - 2. etg.

Åpen oppvisning i FOLKEDANS med etterfølgende kake og drikke!

22. april 2024 kl: 17:55
Kantina i Hov omsorgssenter (Hov alle 56)

Bridge

22. april 2024 kl: 18:00
Sokna Aktivitetshus

Språkkafè for voksne

22. april 2024 kl: 18:30
Jevnaker samfunnshus, Kirkegata 6

Jevnaker Rotaryklubb - åpent møte med Harald Hvattum

22. april 2024 kl: 19:30
Frivilligsentralen, Storgata 24, Jevnaker

Seniorgruppa i DNT Ringerike

23. april 2024 kl: 09:30
P-plass Hønefoss Idrettspark

Gågruppetur

23. april 2024 kl: 10:00
Sokna

Hole Pensjonistforening Stavganggruppa

23. april 2024 kl: 11:00
Pendlerparkeringa på Vik

Tirsdagskafe.

23. april 2024 kl: 11:00
Ullerål kirke

Tyristrand og Omegn Pensjonistforening

23. april 2024 kl: 11:30
Tyristrand Kulturhus

Tirsdagstreff.

23. april 2024 kl: 11:30
Filadelfia.

Språkkafé /Language Café

23. april 2024 kl: 12:00
Ringerike bibliotek

Styrk formen med Friskliv

23. april 2024 kl: 13:30
Kleivhallen

Seniorkafé

23. april 2024 kl: 16:00
Sokna Aktivitetshus

Bridge - Lavterskel tilbud

23. april 2024 kl: 17:00
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Kulturakademiet

23. april 2024 kl: 17:00
Alles Kulturhus

Junior- hobby & lek.

23. april 2024 kl: 17:15
Hønefoss Frikirke

Ullerål seniordans

23. april 2024 kl: 18:00
Ullerål kirke

Livsnyterhagen med Anders Røyneberg (@arcticgardener)

23. april 2024 kl: 18:00
Ringerike bibliotek

Bygdebingo på Nyhus

23. april 2024 kl: 18:00
Nyhus skole, Ådalsveien 500

Norderhov vocale, basic koropplæring i liten gruppe

23. april 2024 kl: 18:15
Norderhov kirke

NULLØP

23. april 2024 kl: 18:30
Schjongslund

INTERNASJONAL FOLKEDANS MED VEKT PÅ DANSER FRA HELLAS OG ANDRE BALKANLAND ENKLE DANSER DEN FØRSTE TIMEN

23. april 2024 kl: 19:00
Frivillighetens hus 2. etg. (tidligere Hønefoss skole)

Ringerike Historielag

23. april 2024 kl: 19:00
Svenskestua Ringerike Museum

Hønefoss Kamera Klubb - Nybegynnerkurs (dag 2 av 2)

23. april 2024 kl: 19:00
Frivillighetens Hus

Bøn før natta - Sunget gregoriansk tidebønn

23. april 2024 kl: 19:50
Norderhov kirke

Utstilling i Hole kirke

24. april 2024 kl: 09:00
Hole kirke

Bridgeklubb

24. april 2024 kl: 10:00
Ringerike Frivilligsentral

Mobiltelefonkurs

24. april 2024 kl: 10:00
Sokna Aktivitetshus

Hverdagsgudstjeneste med åpent kirketorg

24. april 2024 kl: 10:30
Hønefoss kirke

Åpen lesesirkel

24. april 2024 kl: 11:00
Ringerike bibliotek

Kafe Firkløveren

24. april 2024 kl: 11:00
Sokna omsorgssenter

Ullerål seniordans

24. april 2024 kl: 11:00
Ullerål kirke

Eldrekafe

24. april 2024 kl: 11:00
Nes omsorgsenter

Ringerike og omegn lokallag av Norges fibromyalgiforbund

24. april 2024 kl: 12:00
Blåkors arbeid og inkludering Ringerike

Sammen i bønn

24. april 2024 kl: 12:00
Frelsesarmeen Hønefoss, Stabelsgt 4

Kreativt verksted

24. april 2024 kl: 13:00
Frivillighetens Hus (gamle Hønefoss skole)

Freezone #etterskolen

24. april 2024 kl: 14:30
Hønefoss Bru 3

Vi synger sammen!

24. april 2024 kl: 17:00
Ringerike Frivilligsentral

Pårørendeskolen

24. april 2024 kl: 17:30
Hole arbeidssenter

Gågruppe

24. april 2024 kl: 17:30
Heradsbygda

Bibel&bønn.

24. april 2024 kl: 18:00
Filadelfia.

Ådal lag av LHL

24. april 2024 kl: 18:00
Nes Kirkestue.Nes i Ådal

Hole historielag

24. april 2024 kl: 19:00
Hole herredshus, Samfunnssalen

Hønefoss Kamera Klubb fyller 80 år

24. april 2024 kl: 19:00
Frivillighetens Hus

Kveldsstønna - Håndarbeidskafè

24. april 2024 kl: 19:00
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Trening for 65 +

25. april 2024 kl: 10:30
Sokna Aktivitetshus

Aktivitetsgruppe

25. april 2024 kl: 11:00
Ringerike Frivilligsentral

Flerkulturell kvinnegruppe

25. april 2024 kl: 11:00
Ringerike Frivilligsentral

DNTs Friluftstrimmen

25. april 2024 kl: 12:00
Søndre Park

Bingo

25. april 2024 kl: 12:00
Soknatunet

Torsdagstreff med Seniornett Hønefoss

25. april 2024 kl: 12:00
Ringerike bibliotek

Syverksted med veileder

25. april 2024 kl: 14:00
Ringerike bibliotek

Matutdelingen Ringerike

25. april 2024 kl: 15:00
Ringerike Frivilligsentral

Bingo

25. april 2024 kl: 16:00
Hole Frivilligsentral

Jevnaker Pensjonistforening - Medlemsmøte

25. april 2024 kl: 17:00
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Språkkafé /Language Café

25. april 2024 kl: 17:00
Ringerike bibliotek

DNT kveldstur - Elvelangs på benterud/Eikeli

25. april 2024 kl: 17:00
P-plass Hønefoss Idrettspark

Knøttesang og rolige aktiviteter

25. april 2024 kl: 17:00
Norderhov kirkestue

Kistefos venneforening inviterer til foredrag av Cathrine Lorange fra Nasjonalmuseet.

25. april 2024 kl: 18:00
Auditoriet på Hadelands Glassverk på Jevnaker

Danseforestilling "HER"

25. april 2024 kl: 19:00
Ringerike videregående skole

Hønefoss Ungdomskorps

25. april 2024 kl: 19:00
Alles kulturhus

Kunsten å leve - med sorg

25. april 2024 kl: 19:00
Hønefoss kirke

Audun Myskja - Kunsten å finne ro.

25. april 2024 kl: 19:00
Byscenen, Alles Kulturhus

Finn formen med Friskliv

26. april 2024 kl: 10:00
Frisklivssentralen, Viksveien 29, Vik.

Møteplassen med god mat og den gode praten. Sang og andakt hører med

26. april 2024 kl: 12:00
Metodistkirkens Festsal i 3dje et, Sorgt. 7. Hønefoss

Duar'n

26. april 2024 kl: 13:00
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Suppe

26. april 2024 kl: 13:00
Hole Frivilligsentral

Kom og spill

26. april 2024 kl: 17:00
Soknatunet

Alles Winemakers Dinner

26. april 2024 kl: 18:00
Alles Lille Scene (Alles Kulturhus)

Ringerike turn

26. april 2024 kl: 18:30
Veien barneskole

Freezone

26. april 2024 kl: 19:00
Hønefoss Bru 3

AgoraIRIS/Bryggerikjelleren: MOKSHA (Shrestha/Lilja/Flatjord)

26. april 2024 kl: 20:00
Bryggerikjelleren

Utstilling i Hole kirke

27. april 2024 kl: 09:00
Hole kirke

Amcar utstilling i Hønefoss

27. april 2024 kl: 10:00
Søndre Torv, Hønefoss by

Amcar utstilling i Hønefoss

27. april 2024 kl: 10:00
Søndre Torv, Hønefoss by

Den store klesbyttedagen - Hole!

27. april 2024 kl: 10:30
Hole bibliotek

Lørdagskafé

27. april 2024 kl: 11:00
Klokkergården på Tyristrand

Gudstjeneste, Adventistkirken

27. april 2024 kl: 11:15
Adventistkirken, Telegrafalleen 3, Hønefoss

Lørdagskaffe

27. april 2024 kl: 12:00
Frelsesarmeen Hønefoss, Stabelsgt 4

Gudstjeneste.

28. april 2024 kl: 11:00
Filadelfia.

Gudstjeneste med nattverd og søndagsskole.

28. april 2024 kl: 11:00
Hønefoss Frikirke

Søndagsmøte med kaffe

28. april 2024 kl: 17:00
Frelsesarmeen Hønefoss, Stabelsgt 4

Tusen og en skatt

28. april 2024 kl: 17:00
Byscenen - Alles kulturhus

Bordkonkurranse

29. april 2024 kl: 11:30
Soknatunet

Babysang

29. april 2024 kl: 11:30
Hole Frivilligsentral

Matutdeling Hole

29. april 2024 kl: 16:00
Hole Frivilligsentral

Dugnad i Ullerål kirke.

29. april 2024 kl: 16:00
Ullerål kirke

Danseøving Ringerike folkedansgruppe

29. april 2024 kl: 18:30
Kantina i Hov omsorgssenter (Hov alle 56)

Språkkafè for voksne

29. april 2024 kl: 18:30
Jevnaker samfunnshus, Kirkegata 6

Seniorgruppa i DNT Ringerike

30. april 2024 kl: 09:30
P-plass Hønefoss Idrettspark kl. 0930

Gågruppetur

30. april 2024 kl: 10:00
Veme kirke

Hole Pensjonistforening Stavganggruppa

30. april 2024 kl: 11:00
Pendlerparkeringa på Vik

Tirsdagstreff.

30. april 2024 kl: 11:30
Filadelfia.

Språkkafé /Language Café

30. april 2024 kl: 12:00
Ringerike bibliotek

Syng med oss

30. april 2024 kl: 13:30
Hole Frivilligsentral

Busstur til Hole kirke

30. april 2024 kl: 13:30
Hole kirke

Koding i biblioteket: Lær koding med Phyton Microbit

30. april 2024 kl: 17:00
Ringerike bibliotek

Kirkegårds dugnad på Haug kirkegård.

30. april 2024 kl: 17:00
Haug Kirke

Bridge - Lavterskel tilbud

30. april 2024 kl: 17:00
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Strikk & Lytt

30. april 2024 kl: 18:00
Ringerike bibliotek

Utstilling i Hole kirke

1. mai 2024 kl: 09:00
Hole kirke

1. mai markering på Jevnaker

1. mai 2024 kl: 09:00
Kistefos/ Folkets Hus, Klinkenberg

Konsert med Olav Risan

1. mai 2024 kl: 16:00
Sørsetra skistue

Torsdagstreff med Seniornett Hønefoss

2. mai 2024 kl: 12:00
Ringerike bibliotek

Språkkafé /Language Café

2. mai 2024 kl: 17:00
Ringerike bibliotek

Korøvelse praySing

2. mai 2024 kl: 18:00
Frelsesarmeen Hønefoss, Stabelsgt 4

Kunsten å være lykkelig - Brageteatret

2. mai 2024 kl: 19:00
Alles Kulturhus - Byscenen