Vis dato:

Kaffeslabberas - Jevnaker Frivilligsentral

27. mai 2022 kl: 09:00
Jevnaker Friviligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Møteplassen med mat og prat, sang og andakt.

27. mai 2022 kl: 12:00
Festsalen i Metodistkirken Arcaden 3.et.

Dahlbergs MusikkQuiz

27. mai 2022 kl: 19:30
Bassgarasjen, Ringerike Kultursenter

Hønefossrevyen 2022 - Full åpning!

27. mai 2022 kl: 20:00
Gledeshuset

Konfirmasjonsgudstjeneste

28. mai 2022 kl: 11:00
Jevnaker kirke

konfirmasjonsgudstjeneste.

28. mai 2022 kl: 11:00
Haug Kirke

Gudstjeneste, Adventistkirken

28. mai 2022 kl: 11:15
Adventistkirken, Telegrafalleen 3, Hønefoss

Boys & Art - kunstutstilling med unge lokale kunstnere

28. mai 2022 kl: 12:00
Det Øde Galleri og Skaperi, Ole Rytteragersvei 96, 3530 Røyse

konfirmasjonsgudstjeneste.

28. mai 2022 kl: 13:00
Haug Kirke

Hønefossrevyen 2022 - Full åpning!

28. mai 2022 kl: 18:30
Gledeshuset

Håp for Ukraina

28. mai 2022 kl: 19:30
Tyrifjord videregående skole

Hønefossrevyen 2022 - Full åpning!

28. mai 2022 kl: 21:00
Gledeshuset

DNT Ringerike søndagstur - historisk tur Ringkollen/Øyangen

29. mai 2022 kl: 10:00
Kolltjern - Ringkollen

Konfirmasjonsgudstjeneste

29. mai 2022 kl: 10:30
Ask kapell

Konfirmasjonsgudstjeneste

29. mai 2022 kl: 11:00
Norderhov kirke

Konfirmasjonsgudstjeneste

29. mai 2022 kl: 11:00
Bønsnes kirke

konfirmasjonsgudstjeneste.

29. mai 2022 kl: 11:00
Haug Kirke

Gudstjeneste med nattverd

29. mai 2022 kl: 11:00
Hønefoss Frikirke

Gudstjeneste.

29. mai 2022 kl: 11:00
Filadelfia.

Konfirmasjonsgudstjeneste

29. mai 2022 kl: 11:00
Jevnaker kirke

Boys & Art - kunstutstilling med unge lokale kunstnere

29. mai 2022 kl: 12:00
Det Øde Galleri og Skaperi, Ole Rytteragersvei 96, 3530 Røyse

Vememarsjen 2022

29. mai 2022 kl: 12:00
Veme Kirke

Konfirmasjonsgudstjeneste

29. mai 2022 kl: 13:00
Lunder kirke

Folkedansoppvisning på Hadeland Glassverk

29. mai 2022 kl: 14:00
Hadeland Glassverk

Sang-og musikkmøte med Rein Olav Berntsen. Kirkekaffe.

29. mai 2022 kl: 17:00
Metodistkirken i Arcaden, Storgt. 7,Hønefoss

May-Brith Solberg fyller 80 år.

30. mai 2022 kl: 00:00
Jessheim

Kaffeslabberas - Jevnaker Frivilligsentral

30. mai 2022 kl: 09:00
Jevnaker Friviligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Mimregruppe

30. mai 2022 kl: 11:30
Ringerike Frivilligsentral

Underholdning på Soknatunet

30. mai 2022 kl: 11:30
Soknatunet

Medlemsmøte Tyribos Venner

30. mai 2022 kl: 18:00
Tyribo

Klokkergården bibliotek og bokkafe

30. mai 2022 kl: 18:00
Klokkergården, Tyristrand

Kurs i bruk av mobiltelefonen

31. mai 2022 kl: 10:00
Sokna aktivitetshus

Frisklivssentralens treningsgruppe Sundvollen

31. mai 2022 kl: 10:00
Spar på Sundvollen

Tirsdagskafeen

31. mai 2022 kl: 11:00
Ullerål Kirke

Formiddagstreff.

31. mai 2022 kl: 11:30
Filadelfia.

Språkkafé/Language Café

31. mai 2022 kl: 12:00
Ringerike bibliotek

Jevnaker Historielag

31. mai 2022 kl: 15:00
Korsgranbråten

Bridge - Jevnaker Frivilligsentral

31. mai 2022 kl: 17:00
Jevnaker Friviligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Hyggekveld v/diakonatet

31. mai 2022 kl: 17:00
Soknatunet

ÅPENT HUS, Håndarbeidstreff

31. mai 2022 kl: 18:00
Gamle veien skole, Ringveien 116 Hønefoss

Ullerål seniordans

31. mai 2022 kl: 18:00
Ullerål kirke

Nulløp og 2.cuprunde

31. mai 2022 kl: 18:30
Eggemoen

Sommerles 2022 – Oppstart

1. juni 2022 kl: 00:00
Ringerike bibliotek

Sterk og stødig

1. juni 2022 kl: 10:00
Sokna. På "Tusenmeteren" i lysløypa

Onsdag i Hønefoss kirke

1. juni 2022 kl: 10:30
Hønefoss kirke

Kafe’ Firkløveren

1. juni 2022 kl: 11:00
Sokna omsorgssenter

Ullerål seniordans

1. juni 2022 kl: 11:00
Ullerål kirke

Hole Bygdekvinnelag - strikkekafé 1. Juni kl. 12.00

1. juni 2022 kl: 12:00
Frivilligsentralen i Hole, Vik

Kul-Tur

1. juni 2022 kl: 16:30
Ringerike Frivilligsentral

Sokna Pensjonistforening

1. juni 2022 kl: 17:00
Veme Klubbhus

Bibel&bønn.

1. juni 2022 kl: 18:30
Filadelfia.

Haugvang Seniordans

2. juni 2022 kl: 11:00
Fløytingen

Omvisning i utstillingen: "Klær i fortiden"

2. juni 2022 kl: 12:00
Veien kulturminnepark

Åpent hus.

2. juni 2022 kl: 12:00
Filadelfia.

Omvisning i langhuset på Veien kulturminnepark

2. juni 2022 kl: 13:30
Veien kulturminnepark

Språkkafé/Language Café

2. juni 2022 kl: 17:00
Ringerike bibliotek

Hønefossrevyen 2022 - Full åpning!

2. juni 2022 kl: 18:30
Gledeshuset

Dagstønna - Jevnaker Frivilligsentral

3. juni 2022 kl: 10:30
Jevnaker Friviligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Møteplassen med mat og prat, sang og andakt.

3. juni 2022 kl: 12:00
Festsalen i 3de et , Metodistkirken Arcaden Hønefoss

Hønefossrevyen 2022 - Full åpning!

3. juni 2022 kl: 18:30
Gledeshuset

Iver Cardas Trio m/trompetist Alexandra Rideout

3. juni 2022 kl: 19:00
Fengselet, Storgata 9, Hønefoss

Hønefossrevyen 2022 - Full åpning!

3. juni 2022 kl: 21:00
Gledeshuset

Hønefossrevyen 2022 - Full åpning!

4. juni 2022 kl: 18:30
Gledeshuset

Hønefossrevyen 2022 - Full åpning!

4. juni 2022 kl: 21:00
Gledeshuset

Gudstjeneste.

5. juni 2022 kl: 11:00
Filadelfia.

Utstillingsåpning: Arkeologi og anarki!

5. juni 2022 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Pinsegudstjeneste ved pastor Susan G. Mati. Nattverd. Sang av Runar Johansen.

5. juni 2022 kl: 11:00
Metodistkirken i Arcaden, Storgt. 7,Hønefoss

Gudstjeneste

5. juni 2022 kl: 13:00
Randsfjord kirke

Formiddagstreff.

7. juni 2022 kl: 11:30
Filadelfia.

Språkkafé/Language Café

7. juni 2022 kl: 12:00
Ringerike bibliotek

Syng med oss!

7. juni 2022 kl: 13:30
Frivillighetssentralen i Hole

Syng med oss!

7. juni 2022 kl: 13:30
Frivillighetssentralen i Hole

Syng med oss!

7. juni 2022 kl: 13:30
Frivillighetssentralen i Hole

Syng med oss!

7. juni 2022 kl: 13:30
Frivillighetssentralen i Hole

Syng med oss!

7. juni 2022 kl: 13:30
Frivillighetssentralen i Hole

Syng med oss!

7. juni 2022 kl: 13:30
Frivillighetssentralen i Hole

Syng med oss!

7. juni 2022 kl: 13:30
Frivillighetssentralen i Hole

Syng med oss!

7. juni 2022 kl: 13:30
Frivillighetssentralen i Hole

Syng med oss!

7. juni 2022 kl: 13:30
Frivillighetssentralen i Hole

ÅPENT HUS, Fikselaug.

7. juni 2022 kl: 18:00
Gamle Veien Skole, Ringveien 116, Hønefoss.

Onsdag i Hønefoss kirke

8. juni 2022 kl: 10:30
Hønefoss kirke

Kafe’ Firkløveren

8. juni 2022 kl: 11:00
Sokna omsorgssenter

Møteplass bibliotek!

8. juni 2022 kl: 14:15
Hole Bibliotek

Kunstutstilling med 3. klasse fra kunst, design og arkitektur

8. juni 2022 kl: 17:00
Fengselet, Storgata 9, Hønefoss

Bibel&bønn.

8. juni 2022 kl: 18:30
Filadelfia.

Pride Talk med Even

8. juni 2022 kl: 18:30
Fengselet, Storgata 9, Hønefoss

Tur til Valdres folkemuseum

9. juni 2022 kl: 09:00
Valdres folkemuseum

Haugvang Seniordans

9. juni 2022 kl: 11:00
Fløytingen

Omvisning i utstillingen: "Klær i fortiden"

9. juni 2022 kl: 12:00
Veien kulturminnepark

Åpent hus.

9. juni 2022 kl: 12:00
Filadelfia.

Omvisning i langhuset på Veien kulturminnepark

9. juni 2022 kl: 13:30
Veien kulturminnepark

Språkkafé/Language Café

9. juni 2022 kl: 17:00
Ringerike bibliotek

DNT Ringerike kveldstur - TJUENBORGKOIA

9. juni 2022 kl: 17:00
Saksentjerna

Hønefossrevyen 2022 - Full åpning!

9. juni 2022 kl: 18:30
Gledeshuset

Foredrag om metallsøking

9. juni 2022 kl: 19:00
Veien kulturminnepark

Hønefossrevyen 2022 - Full åpning!

9. juni 2022 kl: 21:00
Gledeshuset

Møteplassen med mat og prat, sang og andakt.

10. juni 2022 kl: 12:00
Festsalen i 3de et , Metodistkirken Arcaden Hønefoss

Quiz i Bryggerikjelleren

10. juni 2022 kl: 18:00
Bryggerikjelleren, Søndre Torv 2B, Hønefoss

Konsert med Synne Eileen

10. juni 2022 kl: 20:30
Bryggerikjelleren, Søndre Torv 2B, Hønefoss

Il Tempo Gigante kommer til Hadeland Glassverk

11. juni 2022 kl: 10:00
Hadeland Glassverk

Soknadagen

11. juni 2022 kl: 11:00
Sokna Sentrum/Rustad Kafe

Eventyrspill

11. juni 2022 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Sommerflørt med DaCapo

11. juni 2022 kl: 18:00
Ringerike Kultursenter, Bysalen Amfi