Legg til arrangement

Hverdagsgudstjeneste med åpent kirketorg

22. mai 2024 kl: 10:30
Hønefoss kirke

Kafe Firkløveren

22. mai 2024 kl: 11:00
Sokna omsorgssenter

Ullerål Seniordans

22. mai 2024 kl: 11:00
Ullerål kirke

Treningsgruppe for eldre

22. mai 2024 kl: 12:00
Speilsalen, Storgata 24

Vi synger sammen!

22. mai 2024 kl: 17:00
Ringerike Frivilligsentral

Kveldsturen Kul-Tur - Vågård

22. mai 2024 kl: 17:00
Ringerike Frivilligsentral

Gågruppe

22. mai 2024 kl: 17:30
Heradsbygda

Sammen i bønn

22. mai 2024 kl: 18:00
Frelsesarmeen Hønefoss, Stabelsgt 4

Nyhus Kretslag inviterer til sosialt samvær - tema hobbykveld

22. mai 2024 kl: 18:00
Nyhus skole, Ådalsveien 500

Bridgeklubb

22. mai 2024 kl: 18:00
Ringerike Frivilligsentral

Kveldsstønna - Håndarbeidskafè

22. mai 2024 kl: 19:00
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Soknatunets Venner

23. mai 2024 kl: 10:30
Sokna Aktivitetshus

Haugvang seniordans

23. mai 2024 kl: 11:00
Haugvang, Fløytingen.

Tordagskaféen

23. mai 2024 kl: 11:00
Hole Frivilligsentral

Aktivitetsgruppe

23. mai 2024 kl: 11:00
Ringerike Frivilligsentral

Soknatunets Venner

23. mai 2024 kl: 11:30
Soknatunet

DNTs FRiluftstrimmen

23. mai 2024 kl: 12:00
Søndre Park

Torsdagstreff med Seniornett Hønefoss med foredrag

23. mai 2024 kl: 12:00
Ringerike bibliotek

BUA-Ringerike

23. mai 2024 kl: 14:00
Frivillighetens hus

Syverksted med veileder

23. mai 2024 kl: 14:00
Ringerike bibliotek

Matutdelingen Ringerike

23. mai 2024 kl: 15:00
Frivillighetens Hus, Hønengt. 9

Turgruppa

23. mai 2024 kl: 16:00
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Bingo

23. mai 2024 kl: 16:00
Hole Frivilligsentral

Språkkafé /Language Café

23. mai 2024 kl: 17:00
Ringerike bibliotek

Knøttesang og rolige aktiviteter

23. mai 2024 kl: 17:00
Norderhov kirkestue

Gaming i Stua på Sokna

23. mai 2024 kl: 17:00
Biblioteket på Sokna

DNT Ringerike kveldstur - Gjesvalåsen

23. mai 2024 kl: 17:00
P-plass Hønefoss Idrettspark

Sjakk for barn og unge

23. mai 2024 kl: 17:30
Frivillighetens Hus

Quiz på biblioteket

23. mai 2024 kl: 18:30
Ringerike bibliotek

Temakveld. Foredrag "Endring" med Ingunn Fossaas

23. mai 2024 kl: 19:00
Frelsesarmeen Hønefoss, Stabelsgt 4

Agora Humbar: Karl Bjorå Ensemble

23. mai 2024 kl: 20:00
Humbar

Kakelotteri

24. mai 2024 kl: 10:00
Coop Heradsbygda

Finn formen med Friskliv

24. mai 2024 kl: 10:00
Frisklivssentralen, Viksveien 29, Vik.

Velkommen til småbarnstreff

24. mai 2024 kl: 10:00
Ringerike bibliotek

Temakafé - Konsert med Per-Erik Berge

24. mai 2024 kl: 11:00
Ringerike Frivilligsentral

Møteplassen med god mat og noen å snakke med. Sang og Guds Ord hører med.

24. mai 2024 kl: 12:00
Metodistkirkens Festsal i 3dje et, Sorgt. 7. Hønefoss

Suppe

24. mai 2024 kl: 13:00
Hole Frivilligsentral

Duar'n - Plukkfisk

24. mai 2024 kl: 13:00
Jevnaker Friviligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Soknatunets Venner

24. mai 2024 kl: 17:00
Soknatunet

Fra Hønefoss til Hollywood

24. mai 2024 kl: 18:00
Alles Kulturhus - Amfiscene (tidligere Bysalen Amfi)

Fra Hønefoss til Hollywood

24. mai 2024 kl: 18:00
Alles Kulturhus - Amfiscene (tidligere Bysalen Amfi)

Halvdan Svartes Guttekor - Nytt og gammelt

24. mai 2024 kl: 19:00
Glassheim Jevnaker

Dahlbergs MusikkQuiz

24. mai 2024 kl: 19:30
BassGarasjen, Alles kultursenter

Gøy med vin på Gledeshuset

24. mai 2024 kl: 18:30
Gledeshuset

PLANTEMARKED - Hole og Ringerike hagelag

25. mai 2024 kl: 10:00
Fengselshagen midt i Hønefoss

Norsk Roseforening avd. Ringerike

25. mai 2024 kl: 10:00
Fengselshagen

Bruktmarked

25. mai 2024 kl: 10:00
Hallingby

Loppemarked

25. mai 2024 kl: 10:00
Sætraveien 3, 3518 Hønefoss

Engelsk Bil- og MC-dag

25. mai 2024 kl: 10:00
Norsk Samferdselshistorisk Senter, Vinterroveien 2

It's Showtime

25. mai 2024 kl: 10:30
Alles Kulturhus - Byscenen

Konfirmasjonsgudstjeneste.

25. mai 2024 kl: 11:00
Haug Kirke

Bondens marked Hønefoss

25. mai 2024 kl: 11:00
Søndre Torv, Hønefoss by

Gudstjeneste m/dåp + Middag i festsalen

25. mai 2024 kl: 11:15
Adventistkirken, Telegrafalleen 3, Hønefoss

Lørdagskaffe

25. mai 2024 kl: 12:00
Frelsesarmeen Hønefoss, Stabelsgt 4

Barnas Aktivitetsdag og Åpen Dag

25. mai 2024 kl: 12:00
Frivillighetens Hus/Gladtved

Konfirmasjonsgudstjeneste.

25. mai 2024 kl: 13:00
Haug Kirke

Lørdagskveld

25. mai 2024 kl: 18:30
Frelsesarmeen Hønefoss, Stabelsgt 4

Formula Offroad NM runde 1 & 2

25. mai 2024 kl: 10:00
Heen Grustak, Nymobakken 34, 3516 Hønefoss

Formula Offroad NM runde 1 & 2

25. mai 2024 kl: 10:00
Heen Grustak, Nymobakken 34, 3516 Hønefoss

Formula Offroad NM runde 1 & 2

25. mai 2024 kl: 10:00
Heen Grustak, Nymobakken 34, 3516 Hønefoss

Loppemarked

26. mai 2024 kl: 11:00
Sætraveien 3, 3518 Hønefoss

Gudstjeneste med nattverd & søndagsskole.

26. mai 2024 kl: 11:00
Hønefoss Frikirke

Konfirmasjonsgudstjeneste

26. mai 2024 kl: 11:00
Haug Kirke

Gudstjeneste med dåp

26. mai 2024 kl: 11:00
Hønefoss kirke

Årets første Cars & Coffee på Ringerike

26. mai 2024 kl: 13:00
Norsk Samferdselshistorisk Senter, Vinterroveien 2

Søndagsmøte med kaffe

26. mai 2024 kl: 17:00
Frelsesarmeen Hønefoss, Stabelsgt 4

Formula Offroad NM runde 1 & 2

26. mai 2024 kl: 10:00
Heen Grustak, Nymobakken 34, 3516 Hønefoss

Babysang

27. mai 2024 kl: 11:30
Hole frivilligsentral

Soknatunets Venner

27. mai 2024 kl: 11:30
Soknatunet

Treningsgruppe for eldre

27. mai 2024 kl: 12:00
Speilsalen, Storgata 24

Mimregruppe

27. mai 2024 kl: 12:00
Ringerike Frivilligsentral

Matutdeling Hole

27. mai 2024 kl: 16:00
Hole Frivilligsentral

DNTs nærturlederkurs

27. mai 2024 kl: 17:00
P-plassen ved Svartvann/Hovinkoia

Soknatunets Venner

27. mai 2024 kl: 18:00
Sokna Aktivitetshus

Samtalegruppe for pårørende til personer med demens

27. mai 2024 kl: 18:00
Ringerike Frivilligsentral

Danseøving Ringerike folkedansgruppe og Roar spiller for oss!

27. mai 2024 kl: 18:30
Kantina i Hov omsorgssenter (Hov alle 56)

DNT tur til Bygdeborger, Ormekula og Slotteberget

28. mai 2024 kl: 09:30
Oppmøte p-plass Hønefoss Idrettspark kl. 09.30

Soknatunets Venner

28. mai 2024 kl: 10:00
Veme kirke

Lekekafe på Frivillighetens hus (tidligere Hønefoss skole)

28. mai 2024 kl: 10:00
Hønengata 9, 3510 Hønefoss

Hole Pensjonistforening Stavganggruppa

28. mai 2024 kl: 11:00
Pendlerparkeringa på Vik

Tirsdagskafe.

28. mai 2024 kl: 11:00
Ullerål kirke

Grunnkurs i bruk av smarttelefon i Krokenveien

28. mai 2024 kl: 12:00
Festsalen i Krokenveien 19

Språkkafé /Language Café

28. mai 2024 kl: 12:00
Ringerike bibliotek

Syng med oss

28. mai 2024 kl: 13:30
Hole Frivilligsentral

Styrk formen med Friskliv

28. mai 2024 kl: 13:30
Kleivhallen

BUA-Ringerike

28. mai 2024 kl: 14:00
Frivillighetens hus

Tirsdagskafé

28. mai 2024 kl: 15:00
Frivillighetens hus, Hønengt. 9

Soknatunets Venner

28. mai 2024 kl: 16:00
Sokna Aktivitetshus

Bridge - Lavterskel tilbud

28. mai 2024 kl: 17:00
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Strikk & Lytt

28. mai 2024 kl: 18:00
Ringerike bibliotek

Årsmøte i Tyristrand vannverk SA

28. mai 2024 kl: 18:00
Kulturhuset på Tyristrand skole

Runes trim- og motivasjonsgruppe

28. mai 2024 kl: 18:00
Ringerike Frivilligsentral

NULLØP

28. mai 2024 kl: 18:30
HENSMOEN

Honefoss Kamera Klubb medlemsmøte - Foto loppemarked

28. mai 2024 kl: 19:00
Frivillighetens Hus

Bøn før natta - Sunget gregoriansk tidebønn

28. mai 2024 kl: 19:50
Norderhov kirke

Soknatunets Venner

29. mai 2024 kl: 10:00
Sommertur til Langedrag Naturpark, Nore og Uvdal

Bridgeklubb

29. mai 2024 kl: 10:00
Ringerike Frivilligsentral

Hverdagsgudstjeneste med åpent kirketorg

29. mai 2024 kl: 10:30
Hønefoss kirke

Åpen lesesirkel

29. mai 2024 kl: 11:00
Ringerike bibliotek

Kafe Firkløveren

29. mai 2024 kl: 11:00
Sokna omsorgssenter

Treningsgruppe for eldre

29. mai 2024 kl: 12:00
Speilsalen, Storgata 24

Åpent foredrag om Ville Vekster, med Ylva Linnestad, 29 mai kl 18

29. mai 2024 kl: 12:59
Jevnaker Frivilligsentral, Storgata 24, Jevnaker

tirsdagsklubb

29. mai 2024 kl: 17:00
Lunder kirkestue

Kveldsturen Kul-Tur - Borgenvika og Tangen

29. mai 2024 kl: 17:00
Ringerike Frivilligsentral

Gågruppe

29. mai 2024 kl: 17:30
Heradsbygda

Randsfjord Frimerkeklubb

29. mai 2024 kl: 18:00
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Hønefossrevyen 2024

29. mai 2024 kl: 20:00
Gledeshuset

Soknatunets Venner

30. mai 2024 kl: 10:00
Lunder kirke

Soknatunets Venner

30. mai 2024 kl: 10:30
Sokna Aktivitetshus

Aktivitetsgruppe

30. mai 2024 kl: 11:00
Ringerike Frivilligsentral

Flerkulturell kvinnegruppe

30. mai 2024 kl: 11:00
Frivillighetens Hus, Hønengt. 9

Soknatunets Venner

30. mai 2024 kl: 11:30
Soknatunet

Soknatunets Venner

30. mai 2024 kl: 11:30
Soknatunet

DNTs Friluftstrimmen i Søndre Park

30. mai 2024 kl: 12:00
Søndre Park

Treffpunkt

30. mai 2024 kl: 13:00
Ringerike Frivilligsentral

Engelskgruppe

30. mai 2024 kl: 14:00
Ringerike Frivilligsentral

Syverksted med veileder

30. mai 2024 kl: 14:00
Ringerike bibliotek

BUA-Ringerike

30. mai 2024 kl: 14:00
Frivillighetens hus

Matutdelingen Ringerike

30. mai 2024 kl: 15:00
Frivillighetens Hus, Hønengt. 9

Turgruppa

30. mai 2024 kl: 16:00
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Språkkafé /Language Café

30. mai 2024 kl: 17:00
Ringerike bibliotek

Knøttesang og rolige aktiviteter

30. mai 2024 kl: 17:00
Norderhov kirkestue

Jevnaker Pensjonistforening - Medlemsmøte

30. mai 2024 kl: 17:00
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Korøvelse praySing

30. mai 2024 kl: 18:00
Frelsesarmeen Hønefoss, Stabelsgt 4

Advokatrådgivning

30. mai 2024 kl: 18:00
Ringerike Frivilligsentral

Hønefossrevyen 2024

30. mai 2024 kl: 20:00
Gledeshuset

Finn formen med Friskliv

31. mai 2024 kl: 10:00
Frisklivssentralen, Viksveien 29, Vik.

Dagsstønna - Håndarbeidskafè

31. mai 2024 kl: 10:30
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Duar'n - Brun lapskaus

31. mai 2024 kl: 13:00
Jevnaker Friviligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

DNTs På tur i Vassfarets hjerte - Bringenområdet

31. mai 2024 kl: 17:00
DNT Fønhuskoia

Hønefossrevyen 2024

31. mai 2024 kl: 21:00
Gledeshuset

Lørdagskafé

1. juni 2024 kl: 11:00
Klokkergården på Tyristrand

Asle Beck

1. juni 2024 kl: 20:00
Utvika Gård & Camping

Hønefossrevyen 2024

1. juni 2024 kl: 21:00
Gledeshuset

Mangfoldgudstjeneste

2. juni 2024 kl: 19:00
Hønefoss kirke

Åsa Sanitetsforening

3. juni 2024 kl: 18:00
Solvang

Danseøving Ringerike folkedansgruppe

3. juni 2024 kl: 18:30
Kantina i Hov omsorgssenter (Hov alle 56)

DNTs Ruggestein Panaroma

4. juni 2024 kl: 09:30
Oppmøte: p-plass Hønefoss Idrettspark kl. 0930

Økonomi-kurs. Kun for allerede påmeldte

4. juni 2024 kl: 10:00
Frelsesarmeen Hønefoss, Stabelsgt 4

Hole Pensjonistforening Stavganggruppa

4. juni 2024 kl: 11:00
Pendlerparkeringa på Vik

Tirsdagskafe.

4. juni 2024 kl: 11:00
Ullerål kirke

Språkkafé /Language Café

4. juni 2024 kl: 12:00
Ringerike bibliotek

Bridge - Lavterskel tilbud

4. juni 2024 kl: 17:00
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Bøn før natta - Sunget gregoriansk tidebønn

4. juni 2024 kl: 19:50
Norderhov kirke

Hverdagsgudstjeneste med åpent kirketorg

5. juni 2024 kl: 10:30
Hønefoss kirke

Kafe Firkløveren

5. juni 2024 kl: 11:00
Sokna omsorgssenter

Sammen i bønn

5. juni 2024 kl: 12:00
Frelsesarmeen Hønefoss, Stabelsgt 4

Gågruppe

5. juni 2024 kl: 17:30
Heradsbygda

Foredrag om dikteren Elling M. Solheim

5. juni 2024 kl: 18:00
ByLab Hønefoss

Elizabeth Strout direkte fra Litteraturhuset

5. juni 2024 kl: 19:00
Ringerike bibliotek

Ringerike - spydspiss eller sinke

5. juni 2024 kl: 19:00
USN - Universitetet i Sør Norge

Kveldsstønna - Håndarbeidskafè

5. juni 2024 kl: 19:00
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)