Vis dato:

Frisklivssentralens treningsgruppe.

28. juni 2022 kl: 10:00
Frivilligsentralen

Aktive Sommerdager - Bygging av Vikingskip på Sundvollen

28. juni 2022 kl: 10:00
Hardraade Vikingskipforening - Hole Arbeidsenter, Åsaveien 40, Hole

Barnas tirsdag

28. juni 2022 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Seniorkafé på Sokna

28. juni 2022 kl: 16:00
Sokna aktivitetshus

Runes trim- og motivasjonsgruppe

28. juni 2022 kl: 18:00
Ringerike Frivilligsentral

NULLØP

28. juni 2022 kl: 19:00
Kråkvika.Søndre Land

Bøn før natta , Sunget gregoriansk tidebønn

28. juni 2022 kl: 19:50
Norderhov kirke

ÅPENT UTSALG !

29. juni 2022 kl: 09:00
Hensmoveien 20 , 3516 Hønefoss

Bridgeklubb

29. juni 2022 kl: 10:00
Ringerike Frivilligsentral

Sterk og stødig

29. juni 2022 kl: 10:00
På Tusenmeteren på Sokna

Aktive Sommerdager - Bygging av Vikingskip på Sundvollen

29. juni 2022 kl: 10:00
Hardraade Vikingskipforening - Hole Arbeidsenter, Åsaveien 40, Hole

Onsdag i Hønefoss kirke

29. juni 2022 kl: 10:30
Hønefoss kirke

Bingo

29. juni 2022 kl: 11:30
Soknatunet

Bibel&bønn.

29. juni 2022 kl: 18:30
Filadelfia.

Aktive Sommerdager - Bygging av Vikingskip på Sundvollen

30. juni 2022 kl: 10:00
Hardraade Vikingskipforening - Hole Arbeidsenter, Åsaveien 40, Hole

Aktivitetsgruppe

30. juni 2022 kl: 11:00
Ringerike Frivilligsentral

BUA Ringerike

30. juni 2022 kl: 14:00
Hønefoss Skole, Hønengt. 9, Sidebygg kjeller

Matutdelingen Ringerike

30. juni 2022 kl: 15:00
Hønefoss Skole, Hønengt. 9, Sidebygg

Gågruppe - Jevnaker Frivilligsentral

30. juni 2022 kl: 18:00
Jevnaker Friviligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Hønefossrevyen 2022 - Full åpning!

30. juni 2022 kl: 18:30
Gledeshuset

Aktive Sommerdager - Bygging av Vikingskip på Sundvollen

1. juli 2022 kl: 10:00
Hardraade Vikingskipforening - Hole Arbeidsenter, Åsaveien 40, Hole

Hønefossrevyen 2022 - Full åpning!

1. juli 2022 kl: 18:30
Gledeshuset

Hønefossrevyen 2022 - Full åpning!

1. juli 2022 kl: 21:00
Gledeshuset

Aktive Sommerdager - Bygging av Vikingskip på Sundvollen

2. juli 2022 kl: 10:00
Hardraade vikingskipforeningHole Arbeidsenter, Åsaveien 40, Hole

Barnas sommerfiske og familiedag med Jevnaker Jeger og Fiskerforening

2. juli 2022 kl: 11:00
Tverrsjøen Jevnaker allmening østås

REN- kunstutstilling med installasjon av Silje Olsen

2. juli 2022 kl: 12:00
Det Øde Galleri og Skaperi, Ole Rytteragersvei 96, 3530 Røyse

Hønefossrevyen 2022 - Full åpning!

2. juli 2022 kl: 18:30
Gledeshuset

Hønefossrevyen 2022 - Full åpning!

2. juli 2022 kl: 21:00
Gledeshuset

Aktive Sommerdager - Bygging av Vikingskip på Sundvollen

3. juli 2022 kl: 10:00
Hardraade vikingskipforeningHole Arbeidsenter, Åsaveien 40, Hole

Åpen kirke

3. juli 2022 kl: 11:00
Norderhov kirke

Gudstjeneste med dåp

3. juli 2022 kl: 11:00
Hønefoss kirke

REN- kunstutstilling med installasjon av Silje Olsen

3. juli 2022 kl: 12:00
Det Øde Galleri og Skaperi, Ole Rytteragersvei 96, 3530 Røyse

Åpen kirke

3. juli 2022 kl: 13:00
Veme kirke

ÅPENT UTSALG !

5. juli 2022 kl: 09:00
Hensmoveien 20 , 3516 Hønefoss

Barnas tirsdag

5. juli 2022 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Onsdag i Hønefoss kirke

6. juli 2022 kl: 10:30
Hønefoss kirke

Bibel&bønn.

6. juli 2022 kl: 18:30
Filadelfia.

Hønefossrevyen 2022 - Full åpning!

7. juli 2022 kl: 18:30
Gledeshuset

Hønefossrevyen 2022 - Full åpning!

8. juli 2022 kl: 21:00
Gledeshuset

Åpen kirke

9. juli 2022 kl: 11:00
Norderhov kirke

Hønefossrevyen 2022 - Full åpning!

9. juli 2022 kl: 21:00
Gledeshuset

Gudstjeneste

10. juli 2022 kl: 11:00
Ullerål Kirke

Åpen kirke

10. juli 2022 kl: 12:30
Norderhov kirke

Åpen kirke

10. juli 2022 kl: 13:00
Veme kirke

AGORASOMMER/verden#goes#to#hønefoss

11. juli 2022 kl: 20:00
Hønefoss sentrum

Veien kulturminnepark

12. juli 2022 kl: 11:00
Barnas dag

Onsdag i Hønefoss kirke

13. juli 2022 kl: 10:30
Hønefoss kirke

Bibel&bønn.

13. juli 2022 kl: 18:30
Filadelfia.