Legg til arrangement

Åpen kveld Hov ungdomsskole

6. juni 2023 kl: 18:00
Hovsmarkveien 14 3515 Hønefoss

Runes trim- og motivasjonsgruppe

6. juni 2023 kl: 18:00
Ringerike Frivilligsentral

Ullerål seniordans

6. juni 2023 kl: 18:00
Ullerål kirke

Hønefoss sanitetsforening - sommermøte

6. juni 2023 kl: 18:30
Våre lokaler hos Frivilligsentralen

NULLØP

6. juni 2023 kl: 18:30
Hvervenmoen

Bønn

6. juni 2023 kl: 19:30
Hønefoss Frikirke

Bøn før natte, Sunget gregoriansk tidebønn

6. juni 2023 kl: 19:50
Norderhov kirke

Bridgeklubb

7. juni 2023 kl: 10:00
Ringerike Frivilligsentral

Hverdagsgudstjeneste

7. juni 2023 kl: 11:00
Hønefoss kirke

Se verdens eldste runestein på Veien kulturminnepark

7. juni 2023 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Kafe Firkløveren

7. juni 2023 kl: 11:00
Sokna omsorgssenter

Ullerål seniordans

7. juni 2023 kl: 11:00
Ullerål kirke

Strikkekafe

7. juni 2023 kl: 12:00
Hole frivilligsentral

Sokna Pensjonistforening kl.17.00

7. juni 2023 kl: 17:00
Breidablikk, Rallerud

Kveldsturen Kul-Tur - Fekjæråsen/Gjesvoldåsen

7. juni 2023 kl: 17:00
Oppmøte Ringerike Frivilligsentral

Gågruppe

7. juni 2023 kl: 17:30
Heradsbygda

Frelsesarmeen Hønefoss

7. juni 2023 kl: 18:00
Flattums gate 2

Bibel&bønn.

7. juni 2023 kl: 18:00
Filadelfia.

Kveldsstønna - Håndarbeidskafè

7. juni 2023 kl: 19:00
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Soknatunets venner inviterer til trim m/fysioterapeut

8. juni 2023 kl: 10:30
Tusenmeteren (i lysløypa ). Hvis dårlig vær, blir treningen på trimrommet på Soknatunet.

Aktivitetsgruppe

8. juni 2023 kl: 11:00
Ringerike Frivilligsentral

Se verdens eldste runestein på Veien kulturminnepark

8. juni 2023 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Tordagskaféen

8. juni 2023 kl: 11:00
Hole Frivilligsentral

Haugvang seniordans

8. juni 2023 kl: 11:00
Haugvang, Fløytingen.

bingo

8. juni 2023 kl: 11:30
Soknatunet

Åpent hus.

8. juni 2023 kl: 12:00
Filadelfia.

BUA Ringerike

8. juni 2023 kl: 14:00
Hønefoss skole, Hønengt. 9, sidebygg kjeller

Mental helse Ringerike og hole

8. juni 2023 kl: 14:41
Frivillighetens hus, hønengt. 9

Åpen dag på Kartverket

8. juni 2023 kl: 15:00
Kartverksveien 1

Matutdelingen Ringerike

8. juni 2023 kl: 15:00
Frivillighetens hus (Hønefoss skole), Hønengt. 9

Bingo

8. juni 2023 kl: 16:00
Hole frivilligsentral

Åpning av Galleri Badehuset i Munchs vei 8

8. juni 2023 kl: 16:00
Munchs vei 8, 3512 Hønefoss (Helgelandsmoen)

Informasjonsmøte for konfirmanter & foresatte.

8. juni 2023 kl: 17:00
Ullerål Kirke

Gågruppa

8. juni 2023 kl: 18:00
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Hønefossrevyen 2023

8. juni 2023 kl: 18:30
Gledeshuset

Hønefossrevyen 2023

8. juni 2023 kl: 21:00
Gledeshuset

Se verdens eldste runestein på Veien kulturminnepark

9. juni 2023 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Møteplassen med god mat og koselig prat, Vi synger sammen og hører Guds ord til oss.

9. juni 2023 kl: 12:00
Festsalen 3 et. (heis) Metodistkirken i Arcaden, Storgt. 7, Hønefoss

Duar'n

9. juni 2023 kl: 13:00
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Kunstutstilling Galleri Badehuset i Munchs vei 8

9. juni 2023 kl: 16:00
Munchs vei 8, Helgelandsmoen, 3512 Hønefoss

Spille ulike brettspill / terningspill

9. juni 2023 kl: 17:00
Soknatunet

Sangkafé.

9. juni 2023 kl: 18:00
Filadelfia.

Hønefossrevyen 2023

9. juni 2023 kl: 18:30
Gledeshuset

Hønefossrevyen 2023

9. juni 2023 kl: 21:00
Gledeshuset

Soknadagen 2023

10. juni 2023 kl: 10:00
Sokna Sentrum

Loppemarked

10. juni 2023 kl: 10:00
"Tyrihall", Grefsrudveien 11, 3533 Tyristrand ( det er på Nakkerud)

LØRDAGSÅPENT

10. juni 2023 kl: 10:00
Blå Kors Cafe i Sundgata

Eventyrspill

10. juni 2023 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Se verdens eldste runestein på Veien kulturminnepark

10. juni 2023 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Gudstjeneste, Adventistkirken

10. juni 2023 kl: 11:15
Adventistkirken, Telegrafalleen 3, Hønefoss

Pipekonsert med Victoria Ulriksen

10. juni 2023 kl: 11:30
Hønefoss kirke

Ringerike Janitsjar

10. juni 2023 kl: 12:00
Søndre Torg, Hønefoss

Kunstutstilling Galleri Badehuset i Munchs vei 8

10. juni 2023 kl: 12:00
Munchs vei 8, Helgelandsmoen, 3512 Hønefos

Garasjesalg

10. juni 2023 kl: 12:00
Konvallveien 12

Sommerdrøm, gjennom pensler og søm - Kunstutstilling av Kjellfrid Berg

10. juni 2023 kl: 12:00
Det Øde Galleri og Skaperi, Ole Rytteragersvei 96, 3530 Røyse

Minifestival i Søndre Park

10. juni 2023 kl: 13:00
Søndre park

Søndre Torg på Humbar

10. juni 2023 kl: 20:00
Humbar, Nordre Torg, Hønefoss

Per Morten Haukeland & Øyvind Sundsvalen

10. juni 2023 kl: 13:00
Fengselet

Hønefossrevyen 2023

10. juni 2023 kl: 18:30
Gledeshuset

Hønefossrevyen 2023

10. juni 2023 kl: 21:00
Gledeshuset

Loppemarked

11. juni 2023 kl: 10:00
"Tyrihall", Grefsrudveien 11, 3533 Tyristrand ( det er på Nakkerud)

Gudstjeneste med dåp.

11. juni 2023 kl: 11:00
Haug Kirke

Gudstjeneste

11. juni 2023 kl: 11:00
Norderhov kirke

Utstilling og salg av bilder og bøker

11. juni 2023 kl: 11:00
Kleivstua

Gudstjeneste

11. juni 2023 kl: 11:00
Hole kirke

Gudstjeneste

11. juni 2023 kl: 11:00
Jevnaker kirke

Gudstjeneste.

11. juni 2023 kl: 11:00
Filadelfia.

Se verdens eldste runestein på Veien kulturminnepark

11. juni 2023 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Gudstjeneste og søndagsskole

11. juni 2023 kl: 11:00
Hønefoss Frikirke

Sommerdrøm, gjennom pensler og søm - Kunstutstilling av Kjellfrid Berg

11. juni 2023 kl: 12:00
Det Øde Galleri og Skaperi, Ole Rytteragersvei 96, 3530 Røyse

UTSIKTENES DAG

11. juni 2023 kl: 12:00
Kleivstua

Gudstjeneste

11. juni 2023 kl: 14:00
Strømsoddbygda kapell

Friluftsgudstjeneste på Hovsenga.

11. juni 2023 kl: 15:30
Hovsenga.

Gudstjeneste

11. juni 2023 kl: 18:00
Tyristrand kirke

Konsert - gjeninnvielse av orgel

11. juni 2023 kl: 19:00
Randsfjord kirke

QUIZ v/Soknatunets venner

12. juni 2023 kl: 11:30
Soknatunet

Hobby-/skravle-kafè

12. juni 2023 kl: 13:00
Hønefoss kirke

DNTs Seniorgruppe - Rundtur i Leineåsen i Hole

13. juni 2023 kl: 09:30
Osloveien 10 for samkjøring

Soknatunets venner arrangerer gåtur

13. juni 2023 kl: 10:00
Frammøte ved Lunder kirke, Sokna

Se verdens eldste runestein på Veien kulturminnepark

13. juni 2023 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Tirsdagskafeen

13. juni 2023 kl: 11:00
Ullerål Kirke

Formiddagstreff.

13. juni 2023 kl: 11:30
Filadelfia.

Syng med oss!

13. juni 2023 kl: 13:30
Hole frivilligsentral

Soknatunets venner arrangerer Seniorkafé på Sokna

13. juni 2023 kl: 16:00
Sokna aktivitetshus

Frelsesarmeen

13. juni 2023 kl: 17:00
Flattums gate 2

Frelsesarmeen

13. juni 2023 kl: 17:00
Flattums gate 2

SE MEG familiegruppe.

13. juni 2023 kl: 17:00
Flattums gate 2

NULLØP

13. juni 2023 kl: 18:30
Børdalsmoen

Årsmøte

13. juni 2023 kl: 19:00
Scandic hotell

Bønn

13. juni 2023 kl: 19:30
Hønefoss Frikirke

Bøn før natta, Sunget gregoriansk tidebønn

13. juni 2023 kl: 19:50
Norderhov kirke

Se verdens eldste runestein på Veien kulturminnepark

14. juni 2023 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Hverdagsgudstjeneste

14. juni 2023 kl: 11:00
Hønefoss kirke

Kafe Firkløveren

14. juni 2023 kl: 12:00
Sokna omsorgssenter

Bibel&bønn.

14. juni 2023 kl: 18:00
Filadelfia.

Sivilt beredskap på Ringerike

14. juni 2023 kl: 19:00
Scandic hotell

Soknatunets venner arrangerer trim på Sokna

15. juni 2023 kl: 10:30
Tusenmeteren (i lysløypa )

Se verdens eldste runestein på Veien kulturminnepark

15. juni 2023 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Bingo

15. juni 2023 kl: 11:30
Soknatunet

Åpent hus.

15. juni 2023 kl: 12:00
Filadelfia.

Streetfood marked i Hønefoss By

15. juni 2023 kl: 12:00
Søndre Torv, Hønefoss by

Vikingtid-klesdrakt-stinglære-kvalitet og seriøsitet.

15. juni 2023 kl: 17:00
Frivillighetens hus Rom 301

Konsert med Hagle (gratis)

15. juni 2023 kl: 17:30
Søndre Torv, Hønefoss by

Gågruppa

15. juni 2023 kl: 18:00
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Agora Bassgarasjen: INGRID JASMIN

15. juni 2023 kl: 20:00
Bassgarasjen, Alles Kulturhus

Hønefossrevyen 2023

15. juni 2023 kl: 18:30
Gledeshuset

Hønefossrevyen 2023

15. juni 2023 kl: 21:00
Gledeshuset

Dagsstønna - Håndarbeidskafè

16. juni 2023 kl: 10:30
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Se verdens eldste runestein på Veien kulturminnepark

16. juni 2023 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Bruktmarked

16. juni 2023 kl: 11:00
Hallingby Kro

Suppe & Samvær

16. juni 2023 kl: 12:00
Flattums gate 2

Frelsesarmeen

16. juni 2023 kl: 12:00
Flattums gate 2

Møteplassen med god mat og koselig prat, Vi synger sammen og hører Guds ord til oss.

16. juni 2023 kl: 12:00
Festsalen 3 et. (heis) Metodistkirken i Arcaden, Storgt. 7, Hønefoss

Streetfood marked i Hønefoss By

16. juni 2023 kl: 12:00
Søndre Torv, Hønefoss by

Duar'n

16. juni 2023 kl: 13:00
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Konsert "Skatter fra Åge Samuelsen"

16. juni 2023 kl: 19:00
Flattums gate 2

Frelsesarmeen

16. juni 2023 kl: 19:00
Flattums gate 2

Hønefossrevyen 2023

16. juni 2023 kl: 18:30
Gledeshuset

Hønefossrevyen 2023

16. juni 2023 kl: 21:00
Gledeshuset

Loppemarked

17. juni 2023 kl: 10:00
"Tyrihall", Grefsrudveien 11, 3533 Tyristrand ( det er på Nakkerud)

Barnas Byfestival

17. juni 2023 kl: 11:00
Søndre Torv & Glatved, Hønefoss by

Baklukeloppis

17. juni 2023 kl: 11:00
Veme stadion, Stadionveien, 3534 Sokna

Se verdens eldste runestein på Veien kulturminnepark

17. juni 2023 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Gudstjeneste, Adventistkirken

17. juni 2023 kl: 11:15
Adventistkirken, Telegrafalleen 3, Hønefoss

Hønefoss Blåseoktett - sommerkonsert i Fengselshaven

17. juni 2023 kl: 11:30
Fengselshaven

Pipekonsert med Kåre Nordstoga

17. juni 2023 kl: 11:30
Hønefoss kirke

Hagesalg

17. juni 2023 kl: 12:00
Glederudveien 29

Streetfood marked i Hønefoss By

17. juni 2023 kl: 12:00
Søndre Torv, Hønefoss by

Sommerdrøm, gjennom pensler og søm - Kunstutstilling av Kjellfrid Berg

17. juni 2023 kl: 12:00
Det Øde Galleri og Skaperi, Ole Rytteragersvei 96, 3530 Røyse

Hønefossrevyen 2023

17. juni 2023 kl: 18:30
Gledeshuset

Hønefossrevyen 2023

17. juni 2023 kl: 21:00
Gledeshuset

Loppemarked

18. juni 2023 kl: 10:00
"Tyrihall", Grefsrudveien 11, 3533 Tyristrand ( det er på Nakkerud)

Gudstjeneste med nattverd og søndagsskole!

18. juni 2023 kl: 11:00
Hønefoss Frikirke

Åpen kirke

18. juni 2023 kl: 11:00
Norderhov kirke

Se verdens eldste runestein på Veien kulturminnepark

18. juni 2023 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Gudstjeneste

18. juni 2023 kl: 11:00
Randsfjord kirke

Gudstjeneste.

18. juni 2023 kl: 11:00
Filadelfia.

Sommerdrøm, gjennom pensler og søm - Kunstutstilling av Kjellfrid Berg

18. juni 2023 kl: 12:00
Det Øde Galleri og Skaperi, Ole Rytteragersvei 96, 3530 Røyse

Streetfood marked i Hønefoss By

18. juni 2023 kl: 12:00
Søndre Torv, Hønefoss by

Friluftsgudstjeneste

18. juni 2023 kl: 12:00
Støvernsetra

Frelsesarmeen

18. juni 2023 kl: 12:00
Flattums gate 2

Gudstjeneste

18. juni 2023 kl: 12:00
Flattums gate 2

Sommerflørt med DaCapo

18. juni 2023 kl: 16:00
Breien gård

Musikkunderholdning

19. juni 2023 kl: 11:30
Soknatunet

Soknatunets venner arrangerer bridge på Sokna

19. juni 2023 kl: 18:00
Sokna aktivitetshus

DNTs Seniorgruppe - Gunhildåsen rundt

20. juni 2023 kl: 09:30
Osloveien 10 for samkjøring

Soknatunets venner arrangerer gågruppetur i nærområdet

20. juni 2023 kl: 10:00
Frammøte ved Veme kirke.

Presidentskifte

20. juni 2023 kl: 18:30
Benterudstua

NULLØP

20. juni 2023 kl: 18:30
Børdalsmoen