Det skjer

Frisklivssentralens treningsgruppe: Styrketrening

19. mai 2022 kl: 14:15
Hole ungdomsskole

Frisklivstrening med frisklivssentralen i Hole fortsetter med utegrupper på tirsdager og styrketrening på torsdager.

Tirsdag: Utegruppe med oppmøte på pendlerparkeringen ved SPAR Sundvollen klokken 10:00.

Torsdag: Styrketrening inne med oppmøte kl. 14:15 på Hole Ungdomsskole.

Ved spørsmål ta kontakt på sms til telefonnummer: 40 92 12 28.

Vi ses!

Hilsen frisklivssentralen i Hole kommune