Det skjer

Syng med oss!

24. mai 2022 kl: 13:30
Frivillighetssentralen i Hole

Initiativ fra eldre i Hole har resultert i sangcafé.
Vi synger kjente sanger som de fleste kan, akkompagnert av forsanger.
Du må ikke synge selv, men kan også bare høre på.
Gratis enkel servering.

For skyss, ta kontakt 469 26 136

Velkommen!