Det skjer

Bildeframvisning

16. mai 2022 kl: 11:30
Soknatunet

Else Marie viser eldre og nyere foto fra Soknedalen. Enkel bevertning. 30 kr.