Det skjer

Musikk og allsang

23. mai 2022 kl: 11:30
Soknatunet

Velkommen til musikk og allsang. Karin Jokerud m.fl. underholder. Enkel servering. 30kr.