Det skjer

Festgudstjeneste

17. mai 2022 kl: 14:00
Hole kirke

Velkommen til festgudstjeneste i Hole kirke 17. mai.
Liturg Morten Hansen Hunstad, kantor Grethe Ulversøy.
Frivilligbussen kjører t/r Vik til festgudstjenesten. Påmelding frivillighetssentralen i Hole.