Festgudstjeneste

Tidspunkt: 17. mai 2022 kl: 14:00
Sted: Hole kirke

Velkommen til festgudstjeneste i Hole kirke 17. mai.
Liturg Morten Hansen Hunstad, kantor Grethe Ulversøy.
Frivilligbussen kjører t/r Vik til festgudstjenesten. Påmelding frivillighetssentralen i Hole.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden