Det skjer

Åpen kirke

17. mai 2022 kl: 09:00
Hole kirke

Kirken er åpen fra kl 9.00 for alle som ønsker å besøke vår vakre kirke.