Det skjer

Festgudstjeneste

17. mai 2022 kl: 12:00
Hønefoss kirke

Velkommen til festgudstjeneste i Hønefoss kirke kl. 12.00.
Ringerike mannskor under ledelse av Leif Berger.
Einar Kristiansen på trompet.