Det skjer

Hole historielag

25. mai 2022 kl: 18:00
Bønsnes kirke

Bygdevandring med fremmøte ved Bønsnes kirke kl. 18. Bygdebokforfatter Gudmund Bakke leder turen som går i området rundt Bønsnes. Gudmund er kjent som en kunnskapsrik guide på Ringerike og kjenner Hole bedre enn de fleste.
Kle deg for været, og ta med litt mat og drikke til pausen.
Alle er velkomne.