Det skjer

Hole historielag

17. mai 2022 kl: 08:00
markering i Tavleskardet

Tradisjonen tro, samles vi 17. mai kl. 08 i Tavleskardet på Krokskogen. Bommen på veien inn mot Retthella er åpen fra kl. 07:30. Det er mulighet for bilparkering ca. 1 km inn fra bommen, og herfra snaue 300 meters gange til Tavleskardet. Der blir det en liten tale for dagen og opplesning av innholdet på tavlen i skardet. Etter å ha sunget første vers av den norske og den svenske nasjonalsangen, trekker vi bort til Kronprinsens utsikt, hvor vi kan beundre den vakre utsikten over Norge i vårdrakt, samtidig som vi kan nyte medbrakte kaker og kaffe. Markeringen avsluttes her ved Kronprinsens utsikt. Bommen ved Retthellaveien låses etter avslutningen av markeringen.
Alle er velkomne til markeringen.