Det skjer

Dugnad Bønsnes kirke

19. mai 2022 kl: 17:30
Bønsnes kirke

Møt opp på vaskedugnad i Bønsnes kirke. Ta med bøtte, og klut.