Det skjer

Ringerike og Hole Revmatikerforening

18. mai 2022 kl: 18:00
City - gården

Møte i foreningen, kake og kaffe ogdet blir vår vanlige utlodning