Det skjer

Onsdag i Hønefoss kirke

25. mai 2022 kl: 10:30
Hønefoss kirke

Velkommen til Hønefoss kirke på en onsdag formiddag.
Kirketorget er åpent kl. 10.30 til 12.30.
Forbønn i kirkerommet kl. 10.30.
Hverdagsgudstjeneste kl. 11.00 med menighetens prester.
Servering av vafler og kaffe.