Det skjer

Vårsang

15. mai 2022 kl: 11:00
Hole kirke

Velkommen til gudstjeneste med dåp!
Liturg: sokneprest Morten Hansen Hunstad
Kantor: Grethe Ulversøy
Fiolin: Madeleine Ossum
Korgruppe fra Ringerike Vocalis.

Alle barn er velkommen til søndagsskole!