Det skjer

Temamøte om flyktninger. Prost Kristin Moen Saxegaard taler. Muligheter og utfordringer. Hvordan kan vi være til hjelp på beste måte? Sang av Helge J. Pedersen. Kirkekaffe.

15. mai 2022 kl: 17:00
Metodistkirken i Arcaden, Storgt.7, Hønefoss

Vi får også høre om hvordan familien som var i kirkeasyl i Hønefoss kirke har det.