Det skjer

Åpent hus.

19. mai 2022 kl: 12:00
Filadelfia.

Det blir åpent hus kl 12 00. Gåtur først for den som vil, avgang kl 11 00.