Det skjer

Kul-Tur

18. mai 2022 kl: 16:30
Ringerike Frivilligsentral

Denne dagen går turen til Ultvedttjern i Gullerudmarka. Det er et naturområde bestående av mange åsrygger, noen flotte tjern og et vell av stier, her er det lett å gå seg bort. Denne turen tar utgangspunkt fra Kalkverket i Åsa og går på en åsrygg fram til Ultvedttjern som ligger i et verneområde. Vi raster ved tjernet og går en annen åsrygg tilbake til utgangspunktet. Turens lengde er ca. 7 cm. Gode sko og godt humør hører med. Turleder er Dag Heim.
Avreise fra Ringerike Frivilligsentral, Torvgt. 10, kl. 16.30, med felles kjøring hvor passasjerer spleiser på kjøreutgifter. Velkommen til en hyggelig tur!