Det skjer

Hole Pensjonistforening

18. mai 2022 kl: 18:00
Frivilligsentralen, Vik

Husk møtet i Pensjonistforeningen ikveld kl 18, på Frivilligsentralen Vik. Åste Bratli og Iver Koksrud synger og spiller vår/sommersanger. Informasjon/påmelding til sommerturen til Roseslottet 22. juni. Utlodning. Bevertning. Inngang kr 50. Husk kontanter! Velkommen!