Det skjer

Ringerike soppforening -soppkontroll

25. september 2022 kl: 15:00
Hvervnkastet ved Sport1/ Gjestegården

Kom å få kontrollert soppfangsten din. Er alt trygt å spise? Det er også en fin sjanse til å lære seg flere gode sopper. Ta med de du lurer på. Ta med hele soppen, basis (rota)også for da er det lettere å bestemme den.
Vi kan by på brosjyrer og informasjon om sopp, så ta gjerne turen innom uten sopp også.