Det skjer

Bridge

27. september 2022 kl: 17:00
Jevnaker Friviligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Lyst til å spille kort? Har du spilt før? Aldri spilt? Spiller aktivt? Du er uansett velkommen!
Hver tirsdag settes bridgeutstyret frem i stua vår, og bordene fylles med glade spillere som kommer for å ha en hyggelig stund sammen over kortspillet. Vanskelighetsgrad: LAVTERSKEL!