Det skjer

Randsfjord Frimerkeklubb

5. oktober 2022 kl: 18:30
Jevnaker Friviligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Frimerkeinteressert? Randsfjord Frimerkeklubb avholder møte hos Jevnaker Frivilligsentral annenhver onsdag (partallsuker). Her byttes frimerker, deles informasjon, øyeblikk og gode samtaler. Det blir avholdt miniauksjon på nesten alle møter. Alle interesserte er velkommen! Vel møtt!

Bridgeklubb

5. oktober 2022 kl: 10:00
Ringerike Frivilligsentral

"Sterk og stødig". Trim for alle.

5. oktober 2022 kl: 10:00
Tusenmeteren (i lysløypa )

Onsdager i Hønefoss kirke

5. oktober 2022 kl: 10:30
Hønefoss kirke

Ullerål seniordans

5. oktober 2022 kl: 11:00
Ullerål kirke

Hole bygdekvinnelag - Strikkekafe

5. oktober 2022 kl: 12:00
Hole Frivilligsentralen Vik

Kul-Tur

05.10.2022 16:30:00
Ringerike Frivilligsentral

Kveldsmøte Forsvarets Seniorforbund avd Ingeniørvåpnet (FSFING)

05.10.2022 17:00:00
Hallingmessa/Helgelandsmoen

Turgruppe

05.10.2022 17:30:00
Heradsbygda

Strikkekafé

05.10.2022 18:00:00
Sokna aktivitetshus

Randsfjord Frimerkeklubb

05.10.2022 18:30:00
Jevnaker Friviligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Historisk filmaften

05.10.2022 19:00:00
Scandic hotell Hønefoss

Trubadurkamerater slipper visene fri

05.10.2022 19:00:00
Fengselet Storgata 9. Rettssalen.

Historisk filmaften

05.10.2022 19:00:00
Scandic hotell Hønefoss