Det skjer

Sangkafé.

30. september 2022 kl: 18:00
Filadelfia.

Sangkafe i Filadelfia fredag kl 18.00 Fellessang, solo og duett, info om en sangforfatter, utlodning og åpen cafe midt i arrangementet. Alle velkommen!