Det skjer

Hadeland Quiltelag - sykveld

6. oktober 2022 kl: 18:00
Jevnaker Friviligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Hadeland Quiltelag ble stiftet 6.9.93 av en damegjeng med interesse for lappeteknikk. Vi er et aktivt lag med møter 1 gang i mnd. og flere kurs i året. Hadeland Quiltelag har ca. 35 medlemmer fra hele Hadeland. Vi har derfor møter annenhver gang på Gran og Jevnaker.
Vi tar gjerne imot nye medlemmer. Velkommen til oss!

Soknedalen, "Gågruppetur"

6. oktober 2022 kl: 10:00
Frammøte ved Veme kirke.

Torsdagskafe

6. oktober 2022 kl: 10:30
Hole frivilligsentral, Viksveien 29

Vennetreff

6. oktober 2022 kl: 11:00
Tyristrand menighetshus

Haugvang Seniordans

6. oktober 2022 kl: 11:00
Haugvang, Fløytinen

Aktivitetsgruppe

6. oktober 2022 kl: 11:00
Ringerike Frivilligsentral

Engelskgruppe

06.10.2022 13:00:00
Ringerike Frivilligsentral

BUA Ringerike

06.10.2022 14:00:00
Hønefoss skole, Hønengt. 9, sidebygg kjeller

Matutdelingen Ringerike

06.10.2022 15:00:00
Hønefoss skole, Hønengt. 9, sidebygg

Hyggekveld v/diakonatet

06.10.2022 17:00:00
Soknatunet

Quizkveld

06.10.2022 18:00:00
Ringerike Frivilligsentral

Advokatrådgivning

06.10.2022 18:00:00
Ringerike Frivilligsentral

Seminar: Håp for framtiden!

06.10.2022 18:00:00
Adventistkirken, Telegrafalleen 3, Hønefoss

Gågruppe - Jevnaker Frivilligsentral

06.10.2022 18:00:00
Jevnaker Friviligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Hadeland Quiltelag - sykveld

06.10.2022 18:00:00
Jevnaker Friviligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Ringerike turn. Damer trim

06.10.2022 18:30:00
Hønefoss skole